حلقه – زنگ زدن کفش اسپورت کت و شلوار استفاده

حلقه – زنگ زدن: کفش اسپورت کت و شلوار استفاده ازدواج عروسی شلوار زندگی راحتی داماد

گت بلاگز اخبار اجتماعی بخشنامه بیمه‌پردازی فرزندان اناث مستمری‌بگیر در قالب زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار

بخشنامه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان منزل دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه از سوی مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی صادر و به تمامی واحدهای اجرای

بخشنامه بیمه‌پردازی فرزندان اناث مستمری‌بگیر در قالب زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار

بخشنامه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان منزل دار و سرپرست خانوار

عبارات مهم : اشتغال

بخشنامه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان منزل دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه از سوی مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این شرکت ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، در متن بخشنامه صادره از سوی دکتر سید تقی نوربخش آمده است:

«نظر به اینکه بر اساس ماده “یک” آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ٢٩‏/٧‏/٦٦ هیأت وزیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که جهت انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهائی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی صلاح یا به تشخیص هیأت مدیره شرکت تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند و از آنجائی که منزل داری به عنوان یک حرفه تلقی شده است و فاقد درآمد مالی و رابطه مزدی جهت زن منزل دار هست، لذا معنای اصطلاحی و حقوقی شغل بر آن صدق نمی کند و انعقاد قرارداد با زنان منزل دار صرفاً در قالب قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و در جهت اصل تعمیم و گسترش پوشش بیمهای به این قبیل از افراد انجام می پذیرد، بنابراین منزل داری به معنای اخص آن شغل ازجهت کسب درآمد تلقی نشده و بیمه پردازی فرزندان اناث بیمه شده است متوفی، بعد از بررسی اوضاع ازدواج و اشتغال و احراز شرایط قانونی به وسیله واحد اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوطه در قالب بیمه زنان منزل دار مانع بهره مندی ایشان از مستمری والدین متوفی خود نخواهد بود و دریافت مستمری والدین هم وقت با پرداخت حق بیمه در قالب قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مذکور (قبلی و جاری) به عنوان دوران همپوشانی بابت مستمری من غیر حق تلقی نمی شود.

بخشنامه بیمه‌پردازی فرزندان اناث مستمری‌بگیر در قالب زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار

٢) با عنایت به اینکه حسب بند “١٤٠” بخشنامه شماره ١٧ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می شود که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی کشور بوده و مسئولیت تأمین معاش مادی و نیازهای معنوی خانواده را بر عهده داشته و به وسیله مراجع مزبور به شرکت معرفی می شوند، چنانچه در معرفی نامه فاقد شغل باشند و صرفاً عبارت زنان سرپرست خانوار قید گردد، می توانند هم وقت با پرداخت حق بیمه در قالب قراردادبیمه زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه (قبلی و جاری) در صورت حصول شرایط قانونی (فقدان شغل و همسر) و ارائه درخواست از مستمری والدین خود حسب مورد بهره مند گردند. خاطر نشان می سازد بررسی اوضاع اشتغال به کار و ازدواج فرزندان اناث، صرف نظر از نوع قراردادهای پیشگفت می بایست مطابق مقررات جاری صورت پذیرد.

بدیهی است در صورت احراز شرایط بهره مندی از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی بیمه شدگان موصوف (زنان منزل دار و سرپرست خانوارمشمول یارانه) پرداخت مستمری والدین موضوعیت نخواهد داشت.

بخشنامه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان منزل دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه از سوی مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی صادر و به تمامی واحدهای اجرای

٣) مشمولین این بخشنامه در خصوص سایر موارد عیناً تابع ضوابط و مقررات مربوط به بخشنامه شماره ١٣ حوزه یکسان فنی و درآمد به شماره ٣٤٠٤‏/٩٣‏/١٠٠٠ مورخ ١٤‏/٤‏/١٣٩٣ خواهند بود».

واژه های کلیدی: اشتغال | والدین | فرزندان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz